Skänk aktier och andra värdepapper skattefritt

Aktiegåvor är ett viktigt bidrag till forskningen. När du väljer att ge en aktiegåva gör du det skattefritt. Värdet på gåvan ökar då med 43 procent eftersom du slipper kapitalskatten. 

Gör så här:

Vill du skänka aktier eller andra värdepapper, skriv ut och fyll i blanketten: gåvobrev

Skänk din aktieutdelning

Som privatperson har du också möjlighet att skänka din aktieutdelning skattefritt till ideella organisationer, som Alzheimerfonden. Ta kontakt med din bank eller kapitalförvaltare om du vill skänka din utdelning till Alzheimerfonden, du behöver göra Alzheimerfonden till mottagare (rättighetshavare).

Gör så här:

Vill du skänka din aktieutdelning, skriv ut och fyll i blanketten: anmälan om rättighetshavare 

Ge blanketten till din bank eller fondkommissionär och se till att den registreras senast en vecka före det aktuella bolagets bolagsstämma.

Mer information hittar du också på: www.aktiegavan.se

Vill du veta mer?
Kontakta Alzheimerfonden, tel: 020-30 11 30 eller info@alzheimerfonden.se