Publicerad: 2023-09-06

Alzheimerfondens ambassadörer tar emot stipendier

Den femte september delades Alzheimer Life-stipendiet 2023 ut. Det tilldelades fyra personer för deras arbete med att öka kunskapen och minska stigmat kring kognitiva sjukdomar. Stipendiet, instiftat av den ideella stiftelsen Alzheimer Life och Alzheimerfonden, belönar eldsjälar som gör en positiv skillnad inom området.

Alzheimerfondens ambassadörer Nina Gunke och Janni Ahlgren är två av fyra mottagare av stipendiet. Nina Gunke är skådespelare och själv drabbad av Alzheimers sjukdom. Hon berättar öppet om sjukdomen i sin bok och medverkade under våren i Uppdrag gransknings serie ”När jag inte längre minns dig.” Janni Ahlgren, Alzheimerfondens ambassadör, är ung anhörig och får också ett stipendium. Janni medverkade precis som Nina i serien ”När jag inte längre minns dig” tillsammans med sin pappa Stefan som är drabbad av Alzheimers sjukdom.  

Motiveringen för Nina Gunkes stipendium:

Nina Gunke har fått stipendiet för sitt modiga sätt att berätta öppet om sin Alzheimers sjukdom och därmed bidragit till att bryta stigmat.

Motiveringen för Janni Ahlgrens stipendium:

Janni Ahlgren fick stipendiet för att hon har vågat berätta om hur Alzheimer påverkat hennes unga pappa och på så sätt bidragit till att bryta stigma kring sjukdomen.

Förutom Nina och Janni fick även undersköterskan Maria Toledo och de sociala entreprenörerna Maria och Gustaf Cavalli stipendium.

Stipendierna är på 25 000 kronor vardera och delades ut vid en ceremoni på Drottningholms Slottsteater i närvaro av Drottning Silvia.

 

Alzheimerfonden var självklart på plats under ceremonin för att stötta sina fantastiska ambassadörer!

Foto: Nina Gunke och Janni Ahlgren, Alzheimerfondens ambassadörer på prisutdelningen.