Publicerad: 2024-01-12

Bromsmedicinen Leqembi godkänds för behandling av Alzheimers sjukdom i Kina

Kina godkänner bromsmedicinen Leqembi (lecanemab) vid behandling av mild kognitiv störning till följd av Alzheimers sjukdom. Kina blir därmed det tredje landet som nu godkänner läkemedlet efter USA och Japan. Läkemedelsföretagets BioArctics parter Eisai uppskattar att det idag finns 17 miljoner tidiga alzheimerpatienter i Kina, och antalet förväntas öka i takt med att befolkningen åldras. I Europa uppskattas det finnas cirka 15 miljoner alzheimerpatienter i en tidig fas av sjukdomen. För närvarande förbereds lanseringen av lecanemab i Kina under det tredje kvartalet 2024.

Eisai har lämnat in ansökningar för marknadsgodkännande för lecanemab i EU, Kanada, Storbritannien, Australien, Schweiz, Sydkorea, Israel, Singapore, Taiwan, Brasilien och Hong Kong. Europeiska kommissionens beslut om marknadsgodkännande av lecanemab förväntas komma under andra kvartalet 2024.