AlzeCure - nydanande forskning

Stiftelsen AlzeCure bildades hösten 2012 i samverkan mellan en grupp framstående f.d. AstraZeneca-forskare, Alzheimerfonden och Bengt Winblad vid Karolinska Institutet. Syftet med AlzeCure är att utveckla nya metoder och läkemedel för att diagnostisera och behandla neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimers sjukdom. Målet är att bidra till nytta för såväl patienter och anhöriga som samhälle.

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som bildades hösten 2012 i samverkan mellan en grupp framstående f.d. AstraZeneca-forskare, Alzheimerfonden och Bengt Winblad vid Karolinska Institutet. Läkemedelsbolaget arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

 

Inom Alzheimer området så arbetar bolaget dels med NeuroRestore, som består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer– Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två kandidater.

AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.

AlzeCures plattformar NeuroRestore och Alzstatin har helt andra angreppssätt för att behandla sjukdomen än ovan beskrivna läkemedel. Målet med NeuroRestore är att förbättra kommunikationen mellan nervceller via en unik mekanism, så att minnesfunktionen förbättras hos patienten samtidigt som man undviker besvärliga sidoeffekter. Alzstatin syftar till att förhindra själva uppkomsten av sjukdomen genom att minska produktionen av toxiskt amyloid i hjärnan, och därigenom förhindra uppbyggnaden av amyloida aggregat såsom oligomerer och plack i hjärnan.

De samhällsekonomiska kostnaderna för Alzheimers sjukdom är idag mycket höga. På individnivå är förstås de problem sjukdomen orsakar för den drabbade och deras anhöriga det mest väsentliga. I dagsläget finns ingen bra medicinering mot sjukdomen och därför finns det ett stort medicinskt behov av både nya symptomlindrande och sjukdomsmodifierande läkemedel inom det här viktiga området.

Professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet