Publicerad: 2021-06-24

"Jag märkte att saker började förändras med Daniel "

Möt Daniel, som fick diagnosen Alzheimers sjukdom redan i 50 års-åldern. Han är idag i en av de tidigare faserna av Alzheimers sjukdom och delar sin berättelse om tidiga symptom, misstankar, tester och diagnoser. Det är viktigt att testa sig för Alzheimers sjukdom tidigt eftersom det finns andra sjukdomar som kan ge liknande kognitiva symptom.

"Vi fick en tidig diagnos vilket ledde till att vi gjorde en livsstilsförändring eftersom man kan göra saker för att må bra och förhoppningsvis förlänga den tidiga fasen"

Säger Daniels fru, Sophia som även är marknadschef på Alzheimerfonden

Daniel och hans familj lever med sjukdomen, men de har ändå hopp om framtiden och hoppet står till forskningen.

Skänk en gåva till Alzheimerforskningen

Ge en gåva