Publicerad: 2023-12-04

Alzinovas vaccinkandidat har potentialen att revolutionera behandlingen av Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom som initialt påverkar hjärnan och bryter ner individens förmåga, steg för steg, hos den som drabbas. Sjukdomen leder till problem med minnet, tänkandet och beteendet. Det är den vanligaste formen av demenssjukdom, och den drabbar oftast äldre men många som drabbas är också mitt i livet med småbarn och jobb. Det får enorma konsekvenser för den som drabbas och dess närstående. Forskningen har gjort genombrott men det är en lång väg kvar tills vi kan bota Alzheimers sjukdom.

En av inriktningarna som forskarna tittar på för att bota eller begränsa sjukdomsutvecklingen är vaccin. Biofarmabolaget Alzinova har tagit fram en metod som kan ges som en vaccination, vilken specifikt skulle kunna angripa det skadliga i hjärnan, amyloid-beta oligomerer, en av de bakomliggande orsakerna till Alzheimers sjukdom. Vaccinet ALZ-101, som är under utveckling i en fas 1b-studie, innebär att kroppen genererar sina egna antikroppar, specifika mot skadliga ansamlingar av amyloid-beta-oligomerer i hjärnan. Dessa skadliga substanser förväntas oskadliggöras, och på så sätt skyddas hjärnans synapser från att ta skada vilket skulle kunna bromsa eller hindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Behandlingsmetoden förväntas också ha en lägre risk för biverkningar som ödem i hjärnan. Bolaget anser därmed att man sannolikt kommer att lyckas bättre till skillnad från andra bredare angreppssätt mot Alzheimers sjukdom.

Nyligen presenterade Alzinova positiva topline-resultat från sin fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101. I och med det aktuella resultatet tog vi tillfället i akt att ställa några frågor till VD Kristina Torfgård.

Vad kommer resultaten som ni nu presenterat från fas 1b-studien att betyda för patienter med Alzheimers och när tror du att ett vaccin kommer vara tillgängligt för drabbade i framtiden?

 -Det är mycket positivt att vi i den första kliniska studien kunnat visa att vaccinet är säkert och tolereras väl och att patienterna uppvisar ett immunsvar med specifika antikroppar mot giftiga oligomer. En klinisk utvecklingsfas inom läkemedelsutveckling brukar ta 8–10 år för den här typen av läkemedel men man hoppas kunna korta ner tiden med hjälp av ny teknologi, nya forskningsrön och kortare regulatoriska processer (Fast Track i USA). Trots långa ledtider känner vi att vi tagit ett rejält och viktigt kliv framåt genom våra senaste resultat.

 Vad betyder vaccin (terapeutiskt vaccin) i kampen mot Alzheimers sjukdom?

 -Ett terapeutiskt vaccin som specifikt inriktar sig på och oskadliggör de giftiga ansamlingarna av amyloid-beta oligomererna är unikt i sitt slag. Alzinovas vaccinkandidat ALZ-101 utvecklas som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom genom att kroppen utvecklar antikroppar mot de skadliga oligomererna och på så vis hindrar sjukdomens utveckling. Vi är i en tidig fas men de initiala resultaten som vi nu fått visar att de patienter som fått vaccinet tolererar det väl och att de uppvisar förhöjda antikroppsnivåer.

 Hur skiljer sig det mot andra sjukdomsmodifierande metoder?

 -Vaccinet, till skillnad från andra behandlingsmetoder till exempel antikroppar, förväntas kräva enbart några få doser om året i stället för så ofta som varannan vecka. Dessutom kan det ges till patienter på ett mycket tidseffektivt sätt genom en enkel injektion inom primärvården eller i hemmet utav en sköterska. Andra behandlingar är tidskrävande och kräver sjukhusvård. Ser man till samhällskostnaderna så ökar dessa kraftigt för att kunna behandla patienter med en antikroppsbehandling vilket leder till att färre patienter kan behandlas. Med Alzinovas vaccin kan man, jämfört med antikroppsbehandling, sänka vård- och samhällskostnaderna vilket skapar möjlighet för fler att få vård.

Den som får en alzheimerdiagnos i dag och är orolig för om barnen kan bära på riskgenen APOE4, kan vaccin komma att vara tillgängligt för dem där det finns en ärftlig risk i framtiden?

 -Vårt mål är att utveckla effektiva och säkra behandlingar mot Alzheimers sjukdom där vaccinet först utvecklas som ett terapeutiskt vaccin att behandla patienter som har en bekräftad Alzheimerdiagnos. Om vi får drömma och hoppas så är givetvis det ultimata målet att det även skall kunna utvecklas till ett vaccin för att kunna förebygga Alzheimer sjukdom.

Om ALZ-101:

ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer, vilka är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling.

Bild: Alzinova. VD Kristina Torfgård.