Publicerad: 2023-04-14

Ny revolutionerande forskning från Karolinska Institutet

Sophia Schedin Weiss, docent vid Karolinska Institutet, har tillsammans med sina forskarkollegor kommit fram med ny revolutionerande forskning. Alzheimerfonden har givit forskningsanslag till Sophia då diagnostikforskningen är viktig att stödja. Denna forskning möjliggör att förutse Alzheimers sjukdom med över 80 procents säkerhet redan 10 år innan första symtom. Tidig diagnostik i kombination med kommande bromsande mediciner är en viktig pusselbit i kampen mot Alzheimers sjukdom.
 
➡ Den här aktuella forskningen kommer att underlätta för primärvården.
➡ Att ta ett blodprov är att föredra eftersom provtagning av ryggvätska är mer riskfyllt.
➡ Forskarna tror också att detta är viktigt för utvecklingen av riktade läkemedel mot Alzheimer sjukdom.
 
Som anhörig, poängterar också Alzheimerfondens marknadschef Sophia Du Rietz, att fortsatt forskning och mer resurser måste till för att vi ska kunna bekämpa Alzheimers sjukdom som drabbar så många.
 
I onsdags uppmärksammade TV4 nyheterna detta. Se inslaget här.