Publicerad: 2023-06-29

Louise tar hjälp av AI för att ta fram sitt examensarbete som handlar om Alzheimers sjukdom

Till sitt examensarbete har Louise bestämt sig för att kombinera sin passion för design med sin vilja att hjälpa andra och tillgripa AI-teknologi för att skildra Alzheimers sjukdom. Slutprodukten blev tre böcker som baserar sig på livshistorier från personer som är drabbade av Alzheimers sjukdom. Bokens bilder och texter är framtagna av AI.

Louise är 25 år gammal och har precis tagit en konstnärlig kandidatexamen från Beckmans Designhögskola med inriktning visuell kommunikation.

-Utbildningen har varit otroligt lärorik och spännande, vi har lärt oss om kodning, fotografi, typografi och tryckproduktion under dessa tre år.

Louise berättar att hon under hela sin studieperiod funderat på olika idéer inför sitt examensarbete.

-I höstas landade jag i att jag ville göra något som var betydelsefullt även för andra personer och då började jag fundera på vad jag med mitt yrke och kunskap kan göra för att hjälpa andra personer. Parallellt med dessa tankar hörde jag att allt fler personer pratade om AI. Då väcktes tanken om att använda AI för att hjälpa andra och hur jag kan arbeta med AI i stället för att skrämmas av det. På den vägen var det och jag började allt eftersom testa mig fram med olika metoder.

Louise tog hjälp av Alzheimerfonden för att komma i kontakt med en av de tre personer som hon intervjuade till böckerna. De tre personerna är alla drabbade av Alzheimers sjukdom och ville ställa upp på intervjuer och få fram sin livshistoria i form av en självbiografi. Intervjupersonerna är anonyma även om böckerna idag har tryckts upp.

Louise berättar hur processen gick till

Louise träffar deltagarna ungefär en gång i veckan under två månaders tid för att samtala om deras minnen om deras liv. Dessa samtal varade i ungefär 45 minuter varje gång och de pratade om allt ifrån betydelsefulla minnen som kärlek, barn och dödsfall till mer vardagliga minnen.

-Efter dessa intervjuer transkriberades alla samtal för att sen gå igenom en urvalsprocess för att se vilka delar som passade att ha med i böckerna. Efter det tog jag fram bilder med hjälp av AI-verktyget Midjourney som kunde visualisera dessa historier. Deltagarna fick sen se bilderna tillsammans med deras historier och själva avgöra om bilderna jag tagit fram kändes representativa för deras minnen eller om något behövdes ändras och så höll vi på så tills de var nöjda med bilderna.

I slutet av processen fick även deltagarna skriva ner hela alfabetet för att Louise skulle kunna ta fram ett typsnitt baserat på intervjupersonernas handstil. Typsnittet står på bokens framsida som boktiteln.

”Jag vill utforska hur jag i mitt yrke kan hjälpa andra personer”

Louise berättar att det var viktigt att hennes examensarbete skulle vara betydelsefullt för andra och när hon väl kom på den här idéen kändes den så pass intressant att utforska.

-Det blev viktigt för mig att göra något med den kunskap jag besitter för att jag vill utforska hur jag i mitt yrke kan hjälpa andra personer.

Examensarbetet inspirerade 70-åringar att använda AI

I slutet av maj ägde examensutställningen rum, i skolans nya lokaler på Lidingö. På utställningen visades examensprojekt från alla tre linjerna upp; Visuell kommunikation, Mode och Form.

-Jag visade upp mina tre böcker på varsitt podie tillsammans med olika citat från böckerna. Reaktionerna har varit så otroligt fina, både från deltagarna och deras anhöriga men också från besökare på utställningen.

Louise berättar att två kvinnor i 70-års åldern blivit väldigt intresserade av hennes examensarbete.

-Två damer på utställningen såg mitt projekt och sa att de ville hem och göra detta. Det är nog den finaste reaktionen jag kan få. Om mitt projekt kan inspirera två kvinnor i 70-årsåldern att börja använda AI så känns det jätteroligt att kunna vara en inspiration till det.

Men Louise tror ändå att det var dem tre anonyma intervjupersonerna som blev mest berörda av slutprodukten.

- Vi hann gå igenom hela känsloregistret när vi kollade igenom böckerna tillsammans, det var både skratt och gråt.

Louise berättar att hon har tryckt upp tre olika böcker med fem exemplar av varje. Alla tre deltagare och dess anhöriga har fått varsin bok, en bok var utställningsexemplar, en av varje bok fick Alzheimerfonden som tack för hjälpen och resten har Louise hemma.

-Jag har fått bidrag från Kurppa Hosk, Bara Caisas och Lovengo för att finansiera delar av tryckkostnaderna, resten av kostnaderna har jag finansierat med egna sparpengar. På examensdagen fick jag även ett stipendium för projektet av EQT ventures på 25.000 kronor. 

Framtidsplaner

-Min förhoppning är att projektet får leva vidare och att fler ska kunna använda min process och idé för att skapa egna minnesarkiv. Jag har ingen konkret plan på hur jag ska ta detta vidare men målbilden är att utveckla idéen så den blir mer lättillgänglig och användbar.