Publicerad: 2024-06-12

Alzheimerfonden med ambassadörer höll samtal på scen under Nordic Congress of Gerontology

Den 12 juni-14 juni genomfördes Nordic Congress of Gerontotolog (NKG) på Karolinska Institutet i Stockholm. En konferens för professionen där folk från hela världen deltar. Alzheimerfondens generalsekreterare, Liselotte Jansson, höll vid lunchtid på onsdagen ett samtal på scenen med Alzheimerfondens ambassadörer, Janni Ahlgren och Jessica Söderfjord. Janni är ung ambassadör, hennes pappa Stefan fick sin alzheimerdiagnos när han bara var 50 år gammal.

Jessica är ny ambassadör hos Alzheimerfonden och var också med på scen. Jessica är "mitt i livet" och fick sin alzheimerdiagnos för ett år sedan.

Alzheimerfonden är otroligt glada över dessa fantastiska ambassadörer som hjälper till att berätta och sprida kunskap om Alzheimers sjukdom.

Alzheimerfonden är med som sponsor för Nordic Congress of Gerontology och svarar på frågor och delar ut utbildningsmaterial.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om några av kongressens höjdpunkter, b la finns länk till H.M. Drottningens öppningstal.

Under rubriken "åldrande i en föränderlig värld" arrangerade Sveriges gerontologiska sällskap, Svensk geriatrisk förening, Nordic Gerontological Federation samt Karolinska institutet den 27e kongressen. 

Professor Dorota Religa representant Svensk Geriatrisk Förening och dr Atef Badji ambassadör Karolinska Institutet, sammanfattar här nedan några av kongressens höjdpunkter:

- Det var ett imponerande program som presenterades, bestående av keynote-föreläsningar, spotlight-sessioner samt poster- och muntliga presentationer, sammanställdes av den sju personer starka organisatörsgruppen och genomfördes av flera ambassadörer för att säkerställa att allt flöt smidigt. 

- Konferensen inleddes med en framträdande av Dance for Parkinson’s och Balettakademien. Det var otroligt rörande att se barn och personer i olika stadier av Parkinsons sjukdom uttrycka sina känslor genom dans. Efter denna framträdande öppnade Hennes Majestät Drottning Silvia ceremonin med hjärtliga ord, där hon betonade vårt gemensamma åtagande att förbättra äldres liv.

Ta del av H.M. Drottningens öppningstal:

https://www.kungahuset.se/arkiv/tal/2024-06-12-h.m.-drottningens-tal-vid-27e-nordiska-kongressen-i-gerontologi

- Samma dag hölls också en fascinerande keynote-föreläsning av Dr. Luigi Ferrucci om gerovetenskap och den transformerande rollen av åldrandets biologi för det nya kapitlet inom medicinen. Han betonade vikten av att upptäcka accelererat åldrande genom att mäta biologisk ålder, eftersom vi alla vill åldras väl och bevara funktionen under äldre år.

Demensområdet var också framträdande under dagarna.

- För första gången, enligt vår vetenskap har man organiserat symposium med fokus på: ’Att leva ensam med kognitiv funktionsnedsättning’. Det presenterades tillsammans med kollegor från USA, UK, Tyskland och Sverige, genom Projektet Living Alone with Cognitive Impairment (LACI) som har som mål att förbättra välbefinnandet för människor som lever ensamma med kognitiv funktionsnedsättning.

I bild nedan: Symposium Older adults living alone with dementia: challenges and promising clinical interventions Chair: Elena Portacolone, Phillip Cantu, Sarah Polack; Safiyyah Okoye; Dorota Religa; Bernhard Michalowsky

Symposium Older adults living alone with dementia

- Madeleine Åkerman, koordinator på Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, SveDem och doktorand på Karolinska Institutet, presenterade en poster om den pågående studien Nursing care interventions among person with dementia living in nursing homes before and during the Covid-19 pandemic. Preliminära resultat från studien visar att en högre andel personer med demenssjukdom på särskilda boenden, som registrerades för första gången i SveDem under pandemin, i större utsträckning har fått dokumenterade riskbedömningar och personcentrerad vård jämfört med personer som registrerades före pandemin. Ytterligare analyser behöver genomföras för att säkerställa resultatet. Madeleine vann för övrigt pris för bästa poster på konferensen. (Studien har ännu inte publicerats.)

I bild nedan: Symposium Living alone with cognitive disorders (Bästa poster)

Bästa poster