Publicerad: 2023-09-20

Alzheimerrapporten – ger en aktuell bild över forskningsläget inom alzheimerfältet

Alzheimerfonden kommer nu med den andra utgåvan av Alzheimerrapporten. Syftet är att den ska ge en aktuell bild över forskningsläget inom alzheimerfältet och bidra till större kunskap och ge en ökad förståelse vad demenssjukdomarna handlar om.

Beställ Alzheimerrapporten här

Rapporten omfattar en vetenskaplig sammanställning av högaktuella forskningsprojekt i Sverige men även några internationella projekt som ligger i framkant. I rapporten nämns bland annat hur nära vi är ett botemedel, orsaker bakom sjukdomen, ärftliga faktorer, nya metoder för att diagnosticera sjukdomen, livsstilsförändringar som kan minska risken att drabbas och framtida prioriteringar för att påskynda framstegen inom forskningen.

Demenssjukdomar är vår tids stora samhällsutmaning med stort lidande för både drabbade, anhöriga och andra närstående. När någon drabbas av en demenssjukdom förvärras sjukdomen gradvis över tid och påverkar kognitiva funktioner såsom minne, beteende och uppfattning av omvärlden. Det som få vet är att det varken finns något botemedel eller behandling som bromsar sjukdomen och att det är den enda folksjukdomen som är hundra procent dödlig. Om någon får en demensdiagnos, t.ex. Alzheimers sjukdom, möts man av stor okunskap om diagnosen och hur den kommer att förändra livet för den drabbade men också för anhöriga och närstående.

"Samarbetet mellan Alzheimerfonden och Centrum för Alzheimerforskning vid Karolinska Institutet har lett fram till denna rapport. Det är ett exempel på framgångsrik samverkan. Det är spännande läsning."

/Maria Ankarcrona, Professor i experimentell neurogeriatrik vid Karolinska Institutet samt ledamot i Alzheimerfondens vetenskapliga råd.

”Vi får många frågor kring var forskningen står just nu, önskan om att få veta mer är stort. Därför har vi samlat en rad forskare som bidragit med sin expertis. Alzheimerrapporten lyfter fram aktualiteter om den vetenskapliga forskningen och ger mer kunskap om Alzheimers sjukdom, så att fler kan ta del av fördjupad kunskap inom området. ”

/Liselotte Jansson, Generalsekreterare Alzheimerfonden