Publicerad: 2021-03-09

Henrik Frenkel startar expertpanel om kognitiva sjukdomar

Det är många som har nått ut till vår ambassadör Henrik Frenkel i och med hans uppmärksammade blogg och podcast "Hjälp, har jag Alzheimer?!", där han samtalar med läkare, forskare, kända personer, anhöriga och många andra om sjukdomen.

Nu har Henrik efter många förfrågningar och önskemål från sina följare startat en expertpanel som ska svara på frågor om Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Frågorna kommer beröra allt ifrån diagnos till sjukvård och omsorg. Expertpanelen består av personer med lång erfarenhet som arbetar inom olika sektorer inom sjukvård och omsorg.

Varje vecka väljs en fråga ut som en läsare har publicerat i bloggen och även en fråga som ställts på en speciell flik på hemsidan.

Gå till expertpanelen.