Forskning om Alzheimer och andra demenssjukdomar

Världshälsoorganisationen WHO klassar demenssjukdomar som ett av världens största hälsoproblem. Över 55 miljoner människor är drabbade och ett nytt fall upptäcks var 3:e sekund. Man räknar med att antalet demenssjuka i världen kommer att ha tredubblats fram till år 2050. Detta beror bland annat på att livslängden har ökat och det är i första hand äldre som drabbas.

Vetenskapliga rådet beslutar hur dina pengar fördelas


Gallringen bland forskarnas ansökningar görs av vårt Vetenskapliga råd som betygsätter och granskar potentialen i varje projekt. Rådet består av professorer och docenter med lång erfarenhet av demens och neuroforskning. Det vetenskapliga rådet består av en ordförande och sex stycken ledamöter och de har ett årligt möte där de beviljar anslag till enskilda forskare vid landets olika lärosäten.

Läs om våra forskare i vetenskapliga rådet

Beviljade forskningsanslag

 

Alzheimerrapporten

Alzheimerfonden har tagit fram en ny vetenskaplig alzheimerrapport. Den ger läsaren en grundläggande kunskap om de vanligaste diagnoserna. Rapporten omfattar en vetenskaplig sammanställning av högaktuella forskningsprojekt i Sverige men även några internationella projekt som ligger i framkant. I rapporten nämns bland annat hur nära vi är ett botemedel, orsaker bakom sjukdomen med mera. 

"Det händer mycket positivt inom Alzheimerforskningen. I den här rapporten kan du läsa om forskningsnyheter och även få en bra inblick i Alzheimers sjukdom och andra demensdiagnoser. Jag kan varmt rekommendera den".

Bengt Winblad, professor avdelningen för neurogeriatrik vid Karolinska Institutet

Alzheimerrapporten finns nu att köpa i vår webbshop.

Köp alzheimerrapporten