Alzheimers sjukdom

Tillsammans kan vi stoppa Alzheimers sjukdom

Trots att fler än 160 000 människor i vårt land lider av någon form av demenssjukdom saknas ännu både botemedel och bra mediciner. Till år 2050 beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Därför är det bråttom att lösa demensgåtan.

Stöd oss

Två kvinnor

Alzheimers sjukdom drabbar dem som insjuknar och alla anhöriga hårt. Det är en dödlig hjärnsjukdom och årligen får över 20 000 personer diagnosen  Alzheimers sjukdom i Sverige.

När man får en diagnos dyker det upp många frågor och funderingar om vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd. Många hör också av sig och frågar om vad man kan göra för att må så bra som möjligt när man drabbats. 

Har du frågor? Hör av dig till oss på: info@alzheimerfonden.se

Tillsammans kan vi lyckas. Stöd vårt arbete.

Forskningen behöver ditt stöd för att finna ett botemedel mot Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

  • Över 100 000 personer lider av Alzheimers sjukdom i Sverige
  • Var tredje sekund drabbas någon av demenssjukdom
  • 10 000 personer är under 65 år

 

Fight Dementia

Alzheimerfonden uppmärksammar unga anhöriga

Det är många unga som har erfarenhet av att deras föräldrar drabbats av kognitiva sjukdomar. Vi har samlat 28 unga modiga som berättar om sin situation.

 

 

Ta del av deras berättelser

 

Är du orolig för att minnet sviktar?


Utredning digitalt hemifrån med specialist 

Nu är det möjligt att i lugn och ro göra en första minnesutredning utan att behöva besöka en fysisk mottagning. Geras Solutions har utvecklat den digitala metod som möjliggör utredning hemifrån via Minnesmottagningen.se.

Det är ett viktigt initiativ inom svensk hälso- och sjukvård för att sänka tröskeln till att påbörja en första minnesutredning vid oro eller misstanke om demenssjukdom.

Läs mer här

 

Postkodlotteriet är en av våra stora bidragsgivare

Postkodlotteriet är en av våra stora bidragsgivare. Det betyder mycket att få ta del av det basstöd som årligen delas ut via Postkodlotteriets överskott till insamlingsorganisationer som Alzheimerfonden. Tack vare dem, har vi möjlighet att bidra till forskningen och stöd i frågor som rör Alzheimers- och andra demenssjukdomar.