Publicerad: 2021-09-24

Besök hos AlzeCure Pharma för par mitt i livet

Den 23 september anordnade Alzheimerfonden en studiedag hos forskningsbolaget AlzeCure Pharma för par som är  "mitt i livet", det vill säga under 65 år, där den ena partnern lever med Alzheimers sjukdom.

Fem par mitt i livet delade sina erfarenheter om hur det är att leva med sjukdomen och vilka stödinsatser de önskade av samhället. Det blev en givande dag fylld med många fina samtal, följt av en intressant visning av AlzeCure Pharmas laboratorium.

Alzheimerfondens generalsekreterare, Liselotte Jansson, inledde dagen genom att berätta om Alzheimerfondens viktiga arbete för forskningen mot demenssjukdomar.

- Det är viktigt att ge möjlighet för drabbade att se hur långt forskningen har kommit gällande läkemedel mot Alzhiemers sjukdom. AlzeCure Pharma ligger i framkant när det gäller läkemedelsutveckling baserat på småmolekyler. Det gav hopp för de som är drabbade och deras respektive, säger Liselotte.

AlzeCure bjöd på en guidad rundvandring i deras laboratorium. Där fick paren en inblick i hur forskningen går till i en organisation som bedriver alzheimerforskning i världsklass.

Annalena Svensson, ambassadör för Alzheimerfonden och diagnosticerad med Alzheimers sjukdom. Hon lyssnade med intresse på presentationen om AlzeCure Pharmas arbete tillsammans med andra drabbade och anhöriga.

 

Stort tack till AlzeCure Pharma och alla som var med på studiebesöket!

Läs mer om AlzeCure Pharmas banbrytande forskning.