Publicerad: 2022-11-23

Forska! Sveriges forskarutmärkelse år 2022 tilldelas professor Miia Kivipelto

Miia tilldelas utmärkelsen för sin banbrytande och världsomfattande forskning inom prevention, diagnos och behandling av demenssjukdomar. Utmärkelsen delas ut vid Forska! Sverige-dagen den 28 november.

Var tredje sekund upptäcks ett nytt fall av en demenssjukdom i världen. Totalt är runt 47 miljoner människor drabbade, vilket gör det till ett av världens största hälsoproblem enligt WHO. Utöver ett stort mänskligt lidande för drabbade och anhöriga innebär sjukdomen även stora samhällskostnader. Om utvecklingen inte bromsas beräknas kostnaderna för demenssjukdomar i Europa uppgå till totalt 2,7 biljoner kronor år 2030.

– Ska vi förhindra det mänskliga lidande och stigande samhällskostnader som utvecklingen innebär måste vi hitta effektiva sätt att förebygga demenssjukdom och bromsa sjukdomsförloppet. Miia Kivipelto är en pionjär på det området. Med årets forskarutmärkelse vill vi uppmärksamma hennes världsledande forskning vars resultat kommit till nytta för hälsan hos befolkningen inte bara i Sverige utan också globalt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska! Sverige.  

Läs mer i pressreleasen