Publicerad: 2023-05-26

Medicinvetarna: Hur behandla Alzheimers sjukdom?

Miia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik och har ägnat större delen av sin karriär åt att forska om diagnostik och behandling av bland annat Alzheimers sjukdom. I avsnittet berättar hon om forskningsläget kring livsstilsfaktorer och också om nya läkemedel. I avsnittet hör vi också Bengt Winblad svara på lyssnarfrågan om boxning leder till demens.

Avsnittet publicerade 17 maj 2023.

Lyssna på podcasten Medicinvetarna #120