Publicerad: 2023-10-17

Intressant artikel från AlzeCure Pharma om GSM-mekanismen som gör att produktionen av toxiskt amyloid-beta protein minskar i hjärnan

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, som Alzheimers sjukdom. De har publicerat en vetenskaplig artikel med fokus på utvecklingen av gamma-sekretas moduler (GSM), som gör att produktionen av toxiskt amyloid-beta protein minskar, vilken utgör de amyloida plack som man hittar i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Artikeln beskriver att de Gamma-sekretas modulatorer som utvecklas i Alzstatin-plattformen är småmolekylära läkemedel där en stark genetisk koppling till sjukdomen finns. Alzstatin är AlzeCures egna sjukdomsmodifierande läkemedelsplattform. Artikelförfattaren Gunnar Nordvall, Head of Chemistry and IP på AlzeCure Pharma beskriver att fördelarna med dessa småmolekylära läkemedel är att substansen kan tas som tablett i hemmet och produceras till en mycket lägre kostnad jämfört med biologiska läkemedel. Gunnar påpekar också att dessa substanser skulle kunna användas i kombination med antikroppsbehandlingar, men även efter avslutad antikroppsbehandling för att motverka återuppbyggnad av amyloid i hjärnan. Gunnar menar också att dessa substanser i framtiden även skulle kunna fungera som en preventiv behandling för att förhindra utveckling av Alzheimers sjukdom.

Medförfattare är AlzeCure Pharmas, Johan Lundkvist, Scientific Advisor och Johan Sandin, CSO.

Läs den engelska vetenskapliga artikeln här.

Foto: AlzeCure Pharma. Martin Jönsson, VD och Gunnar Nordvall, Head of Chemistry and IP.

Denna publikation beskriver ett område som genererar ett mycket stort intresse just nu och att denna review-artikel blir tillgänglig en vecka före den stora Alzheimerkonferensen CTAD i Boston känns väldigt lägligt. Alzstatin har ett antal unika fördelar som potentiell behandling för Alzheimers och vi hoppas att denna publikation kommer att tydliggöra detta ytterligare.

Säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma, i AlzeCures pressmeddelande.