Publicerad: 2024-06-24
Brev till EMA

Läs brevet som vi gemensamt har undertecknat

Den här veckan förväntas EMA (The European Medicines Agency) ge besked om godkännande av det nya läkemedlet Lecanemab (Leqembi) för behandling av mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom. Lecanemab är i dag godkänt i USA, Japan Kina och Sydkorea. Runt om i Europa väntar nu drabbade och deras anhöriga på ett livsavgörande besked. För patienter med Alzheimers sjukdom, deras familjer och anhöriga räknas varje dag. För varje dag som går utan behandling fortskrider sjukdomen, deras budskap till beslutsfattarna är att de kräver behandling. De har inte någon tid att förlora och de kräver tillgång till de nya läkemedel som existerar.

Alzheimerfonden och Demensförbundet har därför skickat in en skrivelse till EMA och tar därmed ställningstagande i ett gemensamt uttalande där vi uppmanar EMA att godkänna Lecanemab i Europa.

”Det är en grundläggande rättighet att ta del av möjliga behandlingar som finns. Patienter med Alzheimers sjukdom har hittills saknat möjligheten till behandling, nu finns en sådan möjlighet. Vad väntar vi på?”

Vi är också tacksamma att Alzheimerfondens ambassadör Susanne Åsander, själv är drabbad av Alzheimers sjukdom bidragit i skrivelsen genom att ställa upp med sin berättelse och uppmaning till EMA.

Generalsekreterare