Publicerad: 2021-01-15

42 miljoner till forskningen

2020 har varit ett utmanande år på många sätt. Coronaepidemin har skördat många liv och flertalet av de som avlidit på våra boenden har varit drabbade av någon form av kognitiv svikt, ex Alzheimers sjukdom. Den sköra gruppen kunde vi inte skydda och det är ett stort underbetyg för vårt land.

Under 2020 startade vi ett upprop som vi kallar #Omsorgsrörelsen. Vi har haft ett flertal digitala seminarier runt denna viktiga fråga med stort intresse och deltagande från många. Vi kommer att fortsätta det viktiga lobbyarbetet även under 2021 och vi kommer att löpande uppdatera er om våra aktiviteter.

Vår ambition är att bidra i kampen för att uppmärksamma våra politiker på att vi måste få en äldreomsorg och demensvård värd namnet i vårt land, det betalar vi skatt för. Det är nu eller aldrig!

Trots detta utmanande år har vi idogt kämpat för att samla in så mycket pengar som möjligt till detta viktiga forskningsfält och det är med stor glädje och stolthet jag kan berätta att det arbetet burit frukt!

Tack vare generösa bidrag från er givare – privatpersoner och företag – gör vi vårt bästa resultat någonsin och delar ut hela 42 mkr till svensk alzheimerforskning! Det gör oss till en av de absolut viktigaste finansiärerna till Alzheimerforskningen.

Tänk om vi kan uppnå samma världssamling runt detta viktiga forskningsfält som vi ser för att bekämpa Covid 19. Då kanske den här förfärliga epidemin också för något gott med sig.

Jag vill rikta ett varmt Tack till Er alla som stöttat oss under 2020 och hoppas att Ni även är med oss under 2021!

Varma hälsningar
Liselotte Jansson
Generalsekreterare