Publicerad: 2022-09-21

Seminarium på Alzheimerdagen 21 september

På den Internationella Alzheimerdagen 21 september arrangerade Alzheimerfonden ett seminarium om Alzheimers sjukdom på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. 

I en fullsatt Hjärtats aula välkomnades en förväntansfull publik inför dagens seminarium. Seminariet genomfördes under ledning av dagens moderator, journalisten Annika Jankell. Det bjöds på mycket kunskap och nyheter om de senaste forskningsrönen inom alzheimerområdet, och om vikten av att upprätta testamente och framtidsfullmakt. Det kom positiva nyheter från läkemedelsföretagen Bioarctic och Alzinova som båda fokuserar på läkemedel mot Alzheimers sjukdom. 

Vi fick höra docent Per Nilsson från Karolinska Institutet beskriva de nya forskningsrönen och underläkare Joel Simrén från Sahlgrenska sjukhuset berättade ingående om nya diagnostikmetoder som kommer att finnas tillgängliga inom kort i primärvåden. 

Dagen avslutades med en pampig prisutdelning. Vi kan med stor tacksamhet dela ut ett stipendium på 1 miljon kronor till minne av Viola Bergquist. Det är tack vare en testamentarisk donation från Mona Axelsson, dotter till Viola. Stipendiet är en doktorandtjänst och tilldelades Nicolas Ashton vid Göteborgs universitet. Stipendiet delades ut av Alzheimerfondens Generalsekreterare, Liselotte Jansson och Jonathan Wastring, Violas dotterson. "Det här är ett mycket fint exempel på hur en donation till Alzheimerfonden kan komma till konkret nytta för forskningen" säger Liselotte Jansson.

Nicolas Ashton, Liselotte Jansson och Jonathan Wastring