Publicerad: 2023-06-14

Sök eller nominera en eldsjäl till Alzheimer Life-stipendierna

Alzheimer Life kommer att dela ut fyra stipendier till personer som bryter stigmat kring Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. De fyra stipendierna är på 25 000 kr vardera. Den 5 september kommer Drottning Silvia att dela ut stipendierna vid en ceremoni på Drottningholms Slottsteater.

Stipendierna bygger på en insamling i Henrik Frenkels namn som hanteras via Alzheimerfonden. Henrik Frenkel är en av Alzheimerfondens ambassadörer och en av grundarna till Alzheimer Life.

Alzheimerfonden kommer att administrera de fyra stipendierna och ansökan är öppen fram till den första augusti. Mottagarna av stipendierna kan exempelvis vara personer inom vård och omsorg, anhöriga, någon som själv lever med Alzheimers sjukdom som hjälper till att bryta stigmat, samt personer som under året på olika sätt har bidragit till att uppmärksamma kognitiva sjukdomar.

Se till att anmäla någon som du tycker ska uppmärksammas!

Ansök eller nominera här.