Nu har nästa antikroppsläkemedel mot Alzheimers sjukdom godkänts i USA av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. Donanemab marknadsförs under namnet Kisunla (från läkemedelsbolaget Eli Lilly) och blir nu det andra i raden av bromsande läkemedel att godkännas i USA. Data för Kisunla visar på en 35 procentig minskning i försämring av kognitiv funktion och ger effekt när det ges i tidigt skede av sjukdomen. Nu ser vi hoppfullt fram emot att Europa även ger ett godkännande för de två bromsande läkemedlen mot Alzheimers sjukdom, Leqembi och Kisunla.

Läs pressmeddelandet (engelska)