Publicerad: 2023-07-19

Även läkemedlet donanemab visar sig nu ha god effekt mot Alzheimers sjukdom

Donanemab testades på över 1700 patienter med milda demenssymtom under en period på 1,5 år. Resultaten visade att de patienter som fick donanemab hade en 35-procentig minskning i försämringstakten jämfört med placebogruppen. Dessutom kunde man i studien, som publicerades i medicintidskriften Jama, konstatera att hälften av patienterna som behandlades med donanemab hade en stabil hjärnfunktion efter 1,5 år. Donanemab fungerar genom att blockera beta-amyloidproteinet i hjärnan. Det är intressant att notera att detta är den andra gången på ett år som ett läkemedel som riktar sig mot beta-amyloid har visat sig vara framgångsrikt i att bromsa det tidiga förloppet av Alzheimers sjukdom. Förra hösten presenterades positiva resultat för det svenska läkemedlet lecanemab, som också påverkar beta-amyloidplacken.

 

Läs mer i DN artikeln här.