Publicerad: 2021-04-30

Spridningen av proteinet tau i hjärnan vid alzheimer varierar enligt fyra distinkta mönster

Studien visar att alzheimer är en klart mer heterogen sjukdom än man tidigare trott, vilket ger forskarna anledning att ompröva begreppet typisk alzheimer och på sikt även de metoder som används i dag för att bedöma sjukdomsutvecklingen.

- Just nu är forskningen kring olika läkemedel som minskar mängden tau i hjärnan mycket aktiv, säger Oskar Hansson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i neurologi vid Lunds universitet.

Länk fungerar ej

pixlig!!!!!

Spridningen av proteinet tau i hjärnan vid alzheimer varierar enligt fyra distinkta mönster. 
Bildkälla: Vogel