Publicerad: 2023-04-24

Alzheimerforskare från hela världen samlades för konferens

Alzheimers sjukdom har på senaste tiden tagit stora kliv framåt inom forskningen. Den 28 mars samlades över 4000 av världens forskare på Svenska Mässan i Göteborg för att dela den senaste aktuella forskningen om Alzheimers sjukdom.

Johan Sandin från Alzecure berättar för Vetenskapsradions reporter Annika Östman, att Sverige ligger i framkant när det gäller alzheimerforskningen.

På plats var även professorn i neurologi Marwan Sabbagh från Phoenix i Arizona i USA. Han menar att det snart kommer komma så bra behandlingar mot Alzheimers sjukdom att sjukdomen kommer gå att leva med som en kronisk sjukdom. Han liknar detta med hur behandlingen har utvecklats mot hiv och diabetes.

-Vi hoppas att Alzheimers sjukdom ska bli en kronisk sjukdom likt hiv och diabetes och ej än dödlig sjukdom. Detta handlar om personer med milda symtom och som är tidigt i sin diagnos, säger Marwan Sabbagh.

Alla är dock inte lika optimistiska som professor Marwan Sabbagh. För även om läkemedlen visar effekt så är professorn emeritus i farmakologi och psykiatri Ezio Giacobini kritisk och undrar hur mycket bättre livet blir för en patient i verkligheten, även om de nya monoklonala antikropparna visar på en möjlighet att minska mängden proteiner som leder till Alzheimers sjukdom. Det svenska läkemedelsföretaget Bioarctics läkemedelskandidat Lecanemab bromsade den kliniska försämringen vid Alzheimers sjukdom med 27 procent jämfört med placebo enligt preliminära resultat från en fas 3-studie.

-Men vad betyder 27 procents förbättring? Jag tror också att läkemedel måste bli lättare att ta som tabletter, säger Ezio Giacobini.

Samira Parhizkar forskar i St Louise i USA har med sina musstudier visat att hjärnans mikroglia som ska städa bort skadliga proteiner som kan leda till Alzheimers sjukdom, fungerar sämre vid störd sömn. Något Samira menar även går att överföra till oss människor. 

-Du ska sova lagom. Sov bra men kvalitén på sömnen är det viktigaste. Rutin är nyckeln för att sova. Om du går och lägger dig samma tid varje dag ökar sömnkvalitén, säger Samira Parhizkar till Vetenskapsradion.

 

På plats var även Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradion här.