Publicerad: 2023-02-15

Fight Dementia

Uppmärksammar unga anhöriga

28 modiga unga individer berättar om hur det är att vara barn och ung anhörig till en förälder som har drabbats av Alzheimers sjukdom.
I projektet ”Fight Dementia” har Alzheimerfonden hjälpt unga anhöriga att på olika sätt förbättra sin situation.

Ta del av deras berättelser