Publicerad: 2023-09-27

Varmt grattis till professor Bengt Långström på hans åttioårsdag, pionjären bakom amyloid-PET!

Ända sedan 1970-talet har professor Bengt Långström varit en banbrytande kraft inom radiokemi. Han har varit en central person bakom skapandet av Uppsala PET-centrum och framväxten av PET-diagnostik i både Sverige och världen. Tillsammans med forskare vid University of Pittsburgh och Karolinska Institutet utvecklade Bengt spårämnet [11C]PIB – den första amyloid-PET radioliganden*. Med hjälp av  [11C]PIB och en PET-kamera lyckades Bengt och hans kollegor generera de första PET-bilderna av amyloida plack i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom.

Möjligheten att kunna se amyloida plack i den levande hjärnan har revolutionerat diagnostiken vid Alzheimers sjukdom. Tekniken har också spelat en betydande roll vid utvecklingen av de nya immunterapier som just nu håller på att bli tillgängliga för behandling av Alzheimers sjukdom.

”Professor Långströms handledarskap och utbildningsinitiativ inom utveckling av PET-spårämnen har fostrat en hel generation forskare och accelererat utvecklingen av PET-teknologin inom diverse discipliner, säger Jonas Eriksson, som var en av Bengt doktorander under tidigt 2000-tal och som i dagsläget arbetar vid Uppsala PET-centrum”.

Bengt kommer att fira sin födelsedag och vill istället för presenter att man skänker en gåva till Alzheimerfonden. Det är vi tacksamma för här på Alzheimerfonden. 

*Radioligand kallas även för radioaktiva markörer. Dessa ämnen binder lättare till det man vill undersöka.

Det här är en PET-bild av hjärnan, person till höger (AD) är drabbad av Alzheimers sjukdom. 

Foto: Annals of Neurology, Volume: 55, Issue: 3, Pages: 306-319, First published: 21 January 2004, DOI: (10.1002/ana.20009)