Publicerad: 2024-01-17

Alzheimerfonden och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besöker AlzeCure Pharma

Idag var Alzheimerfonden tillsammans med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje på besök hos läkemedelsbolaget Alzecure Pharma. Svensk alzheimerforskning ligger i framkant och AlzeCure Pharma har en betydelsefull roll inom forskningsområdet med sina forskningsprojekt inom alzheimerområdet.

Vi vet att samhällsutmaningarna om demenssjukdomarna är omfattande och allt fler kommer att drabbas. Regeringen har som vi tidigare lyft fram, givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi för att kunna möta de framtida utmaningarna. Ministern Anna Tenje fick under besöket veta mer om det svenska forskningsläget och hur forskningen är starkt beroende av en stabil och omfattande finansiering, där Alzheimerfonden har en central roll. Det är nödvändigt att forskningen får ökade resurser för att nå de genombrott som krävs för banbrytande broms- och botemedel mot demenssjukdomarna.

”Jag är stolt som minister över den viktiga forskning och utveckling inom demensområdet som sker i Sverige. Det här har varit ett givande studiebesök som har gett mig större kunskap och förståelse om vikten av forskning som ligger i framkant. Alzheimerfonden stödjer forskning som höjer kunskapen och kompetensen om demenssjukdomar. Vi är allt fler som kommer att drabbas av någon form av demenssjukdom och därför är det viktigt att vi stärker demensvården i hela landet och får en bättre diagnostik. Det behövs också forskning i framkant som förebygger, bromsar och förhoppningsvis också till slut faktiskt kan bota demenssjukdomar, säger Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister.”

Under besöket berättade AlzeCure Pharma bland annat om sin forskning kring småmolekyler, som ökar sannolikheten för läkemedel som kan tas i tablettform, att tränga igenom blod-hjärnbarriären. Vi ser fram emot att följa denna spännande forskning!

Vi på Alzheimerfonden uppskattar besöket och tycker det är viktigt att frågan lyfts på ministernivå och att vi får se hur forskningsbidragen från Alzheimerfonden används i AlzeCure Pharmas olika Alzheimer-projekt.

 

Foto: Alzheimerfonden. 

 

Läs mer i pressmeddelandet från AlzeCure:

https://www.alzecurepharma.se/sv/regeringen-uppmarksammar-svensk-forskning-inom-alzheimeromradet-och-besoker-tillsammans-med-alzheimerfonden-alzecure-pharma/