Publicerad: 2023-08-31

Laura Wisse - ny professor i vårt vetenskapliga råd

Det är med stor glädje vi presenterar vår nya professor, Laura Wisse, till vårt vetenskapliga råd. Laura är biträdande professor på Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Hon utvecklade ett starkt intresse för demens i högstadiet då hon arbetade på ett äldreboende. Hennes önskan att förbättra livet för patienter med demens styrktes ytterligare när hennes farmor utvecklade Alzheimers sjukdom.

Laura studerade neuropsykologi och doktorerade vid Utrecht University i Nederländerna där hon använde 7 tesla MRI med ultrahögt fält för att studera Alzheimers sjukdom och åldersrelaterade förändringar i mediala temporalloben, en viktig hjärnregion för olika typer av demens. Efter hennes doktorsavhandling gjorde hon en postdoktoral stipendiat vid University of Pennsylvania, USA, och kom till Lund för en biträdande professorstjänst i slutet av 2019.

Vi på Alzheimerfonden är otroligt glada över att ha Laura i vårt vetenskapliga råd. 

Läs mer om hennes forskning här