Publicerad: 2024-02-28

Foto: Karolinska Institutet

Alzheimerfonden och Professor Bengt Winblad bjöd in ministrar till Karolinska Institutet för ett intressant besök om Alzheimerforskningen

Igår besökte Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, Karolinska Institutet och institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, centrum för Alzheimerforskning. Värdar för mötet var Alzheimerfondens Generalsekreterare Liselotte Jansson och Professor Bengt Winblad och hans forskarteam, som under några timmar uppdaterade ministrarna om forskningsläget inom alzheimerområdet. Mötet var mycket uppskattat och deltagarna diskuterade livligt och intresserat en rad frågor inom det här viktiga forskningsfältet.

Det som diskuterades var:

  • det aktuella forskningsläget
  • utmaningarna att tillgängliggöra och hantera kommande bromsmedicin 
  • kommande demensstrategin