Publicerad: 2023-05-04

Nu presenteras ännu en framgång inom alzheimerforskningen

Den 3 maj presenterade det amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly att de nått positiva resultat i en fas 3-studie med läkemedelskandidaten donanemab. Resultatet visar att läkemedlet bromsar utvecklingen i ett tidigt stadie av Alzheimers sjukdom.

Studien pågick under 18 månader och 1182 patienter deltog. I ett pressmeddelande skriver läkemedelstillverkaren Eli Lilly att patienternas kognitiva och funktionella nedsättning bromsades med 35 procent jämför med den grupp som fick placebo.

Läkemedlet donanemab verkar genom att ta bort uppbyggnaden av amyloid beta plack i hjärnan, vilket är ett av kännetecknen för Alzheimers sjukdom.

Detta resultat är en stor framgång inom alzheimerforskningen och Eli Lilly planerar att ansöka om att få donanemab godkänt hos FDA inom kort.

 

“Det är ett mycket viktigt framsteg för forskningen kring Alzheimers sjukdom. Nu har vi två olika läkemedel som effektivt tar bort amyloid plack i hjärnan och vilka båda tydligt förlångsammar försämringen av sjukdomen. Jag hoppas att personer med Alzheimers sjukdom i Sverige kommer få tillgång till dessa läkemedel, säger Oskar Hansson, professor vid Lunds universitet och ledamot i Alzheimerfondens vetenskapliga råd.

 

Här kan du lyssna på ett inslag om detta från Sveriges Radio.

 

 

Detta resultat talar för att denna klass av läkemedel faktiskt är riktigt bra på att bromsa upp Alzheimers sjukdom. Jag hoppas verkligen att vi snart kommer att ha tillgång till dem kliniskt även i Sverige.

Henrik Zetterberg, professor vid Göteborgs universitet och ordförande i Alzheimerfondens vetenskapliga råd.