Publicerad: 2023-01-13

Samma gener kan ligga bakom kardiometabola sjukdomar och demens

Att vara drabbad av flera kardiometaboliska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdom och stroke, är kopplat till kraftigt ökad risk för demens och Alzheimers sjukdom. En ny tvillingstudie av forskare från Karolinska Institutet tyder på att samma gener kan ligga bakom risken för både kardiometabola sjukdomar och demens. Fynden har publicerats i European Heart Journal.

Kardiometabola sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar och stroke är en växande utmaning i samhället. Med en åldrande befolkning och förbättrad sjukvård är människor mer benägna att få två eller flera av dessa tillstånd under en livstid, så kallad kardiometabol multimorbiditet. Det drabbar uppskattningsvis 30 procent av äldre vuxna och leder till ökad dödlighet.  

– Vi vet att typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar och stroke är väletablerade individuella riskfaktorer för demens. När befolkningen åldras drabbas fler och fler människor av flera samtidiga kardiometabola sjukdomar, men få studier har behandlat effekten av denna multisjuklighet på demensrisken och om genetiska faktorer påverkar sambandet, säger Abigail Dove, doktorand vid Aging Research Center, Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.  

Nyhetsartikel: "Samma gener kan ligga bakom kardiometabola sjukdomar och demens"

Äldre kvinna med demens Foto: Getty Images