Publicerad: 2023-09-13

Vi är glada och stolta att ordförande i vårt vetenskapliga råd, professor Henrik Zetterberg belönas med Ingvarpriset från Svenska Läkaresällskapet för sina framstående forskningsinsatser inom kognitiva sjukdomar.

Grattis Henrik!

läs mer här