Publicerad: 2021-03-18

Få skattereduktion när du ger en gåva till Alzheimerfonden

Alzheimerfonden är godkänd gåvomottagare hos Skatteverket. Det innebär att du som privatperson kan få skattereduktion för gåvor som du skänkt till oss.

Riksdagens återinförda lag om skattereduktion i Sverige innebär att du kan ge mer stöd till den viktiga forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar och få 25% tillbaka på det du har skänkt.

 

Det här gäller för att få avdragsrätt på gåvor

Du måste

  • Ge en gåva på minst 200 kronor vid varje tillfälle

  • Skänka minst 2 000 kronor sammanlagt per år

  • Lämna ditt personnummer som vi lämnar till Skatteverket

  • Ha fyllt 18 år senast den 31 december under gåvoåret

  • Betala skatt i Sverige

  • Du kan få skattereduktion med högst 3000 kronor, det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år

För gåvor via exempelvis insamlingar på Facebook kan inte skattereduktion ges eftersom Alzheimerfonden inte kan koppla gåvan till en specifik givare. 


Att tänka på
Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan.

När du skänkt en gåva till oss och lämnat dina personuppgifter, inklusive personnummer, skickar vi in alla underlag till Skatteverket. Det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år, så var noga med att ange namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress, när du ger en gåva. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontakta givarservice om du har frågor:

Tel: 08-30 11 30
e-post: info@alzheimerfonden.se