Publicerad: 2022-05-03

Nationell samling för kognitiva sjukdommar

Till måndagens hearing i riksdagen 2 maj, hade socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (kd) och vice ordförande Kristina Nilsson (s) bjudit in vår ambassadör Henrik Frenkel att hålla i en offentlig utfrågning om Alzheimers sjukdom och kognitiva diagnoser.

Under parollen Alzheimer - vår tids nästa stora hälsoutmaning inom sjukdvården, uppmanades politiken lystra till de stora behov av förändring om jämlik vård och ökade resurser som måste till. En politisk vilja till förändring efterlystes. Hearingen gästades av framträdande forskare, läkare och expertis som gav sin bild av läget och vad som krävs. Inledde gjorde vår andra ambassadör Nina Gunke där hon fick sätta tonen ur den drabbades perspekiv.  

Se hela programmet på SVT.

Hjälp forskningen nå nya genombrott genom att ge en gåva.

Ge en gåva