Publicerad: 2024-02-05

Glädjande besked om vaccinkandidaten ALZ-101

Den 30 januari presenterade biofarmaföretaget Alzinova nya positiva resultat från sin fas 1b-studie i Alzheimers sjukdom med vaccinkandidaten ALZ-101.

–Det känns fantastiskt. Jag är jätteglad att vi har kommit så här långt – det är en viktig milstolpe för oss säger Kristina Torfgård, vd för Alzinova.

Den fullständiga analysen av Alzinovas fas 1b-studie med ALZ-101 som nu är klar bekräftar de tidigare positiva resultaten – vaccinkandidaten tolereras väl av patienterna och är säker. Dataanalysen från studien visar också att patienterna svarar immunologiskt på vaccinet och bildar antikroppar som skall oskadliggöra de giftiga amyloid-beta-oligomererna och på så vis skydda hjärnan. Man konstaterar också att patienter som doserats med den högsta dosen av vaccinet svarade bättre på behandlingen jämfört med de som fått den lägre.

–Sammantaget är det väldigt fina resultat som banar vägen för den fortsatta utvecklingen av ett läkemedel, säger Kristina Torfgård, vd för Alzinova.

På vilket sätt ”jobbar” er läkemedelskandidat ALZ-101 mot Alzheimers sjukdom?

–Vår läkemedelskandidat är ett så kallat terapeutiskt vaccin vilket innebär att kroppen ska utveckla egna antikroppar mot de giftiga ansamlingarna av de giftiga amyloid-beta-oligomerer, vilka är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. Tanken är att antikropparna ska oskadliggöra dessa och på så vis skydda hjärnans synapser vilket gör att kroppen kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom och även potentiellt hindra att den bryter ut. ALZ-101 är tänkt att bli ett långtidsverkande läkemedel som man bara behöver ta några gånger per år vilket är enklare för patienterna.

Hur går ni nu vidare efter dessa positiva resultat?

–Vi har sedan tidigare en förlängningsdel av studien som vi initierade redan förra våren. Där får alla deltagare den högsta dosen 250 μg. Målet är detsamma – att säkerställa att läkemedlet är säkert och att patienterna svarar med antikroppar. Dessutom, eftersom vi fått så fina data så kan vi lägga till ytterligare en högre dos i studien på en mindre grupp patienter för att utvärdera inför en fas 2-studie. Vårt mål är att senare i år initiera fas 2-studien med en större patientgrupp.

Vad betyder det här för personer som har Alzheimers sjukdom och deras anhöriga?

–Även om det är en kandidat i tidig utveckling så är det ett unikt vaccin mot sjukdomen med fina resultat hittills och som ger oss hopp på vägen mot att lösa gåtan för att stoppa och bota Alzheimers som drabbar miljontals människor och deras anhöriga.

Vilka är de fortsatta utmaningarna för Alzinova med att ta fram en behandling mot Alzheimers sjukdom?

–Framför allt de långa och kostsamma studierna som krävs för att få ett läkemedel mot Alzheimers sjukdom godkänt. Kraven skiljer gällande den långa behandlingstiden där till exempel inom områdena som cancer, mag- och tarm kan göra kortare och snabbare studier. Vi måste följa varje patient i 1,5 år.

–Vi jobbar också för att hitta en lämplig partner, till exempel ett större läkemedelsföretag, som kan utveckla vaccinet tillsammans med oss eller ta över. Det finns många intressenter eftersom vårt vaccin är så unikt, genom att det riktar in sig mot amyloid-beta-oligomererna. Det är bara vi som jobbar så.

Bild: Alzinova. VD Kristina Torfgård.