Demens - vår nya folksjukdom

I dag är ca 160 000 människor i Sverige drabbade av någon demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Det finns cirka 100 olika diagnoser och många har flera diagnoser samtidigt, till exempel alzheimer och vaskulär demens. Lewykroppsdemens och frontallobsdemens är exempel på andra demenssjukdomar.

Alzheimer-lexikon

Här förklarar vi många vanliga begrepp som kopplas till Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Kan jag förebygga Alzheimer?

Det forskas för fullt på hur man kan förebygga demenssjukdomar och man har gjort vissa framsteg.

Är du orolig för att minnet sviktar?


Utredning digitalt hemifrån med specialist 

Nu är det möjligt att i lugn och ro göra en första minnesutredning utan att behöva besöka en fysisk mottagning. Geras Solutions har utvecklat den digitala metod som möjliggör utredning hemifrån via Minnesmottagningen.se.

Det är ett viktigt initiativ inom svensk hälso- och sjukvård för att sänka tröskeln till att påbörja en första minnesutredning vid oro eller misstanke om demenssjukdom.

Läs mer här

 

Alzheimers historia

År 1906 definierade den tyske läkaren Alois Alzheimer symtomen och ställde diagnosen på den sjukdom som kom att bära hans namn. På en 51-årig kvinnlig patient upptäckte han demensliknande symtom. Han konstaterade att det förekom plack i vissa av hennes hjärnceller. Att placken orsakade problem med minnesfunktionerna och demenssymtom var känt sedan tidigare, men att det förekom på en yngre patient var oväntat. När Alois Alzheimer studerade kvinnans hjärna vidare gjorde han en revolutionerande upptäckt. En del av nervtrådarna hade förtvinat vilket innebar att kommunikationen i hjärnan också delvis hade upphört att fungera. Förekomsten av plack och neurofibriller (små nervtrådar) är fortfarande grunden till den forskning som bedrivs i dag.

Podcast om demenssjukdom

Följ vår Alzheimerpodd om hur det är att vara ung anhörig till en förälder med demenssjukdom. Lyssna till många gripande samtal och hur verkligheten ser ut för många av de unga där livet tar en drastisk vändning när ens förälder drabbas.

 

Alzheimerpodden