Publicerad: 2021-09-18

Två unga forskare tilldelas prestigefullt pris av Drottning Silvia

Foto: Nicholas Ashton, HM Drottningen, Rik Ossenkoppele, Liselotte Jansson

Nicholas Ashton, assisterande professor vid Göteborgs universitet tillsammans med Rik Ossenkoppele, forskare vid Lunds universitet och tillika docent vid AUMC Alzheimer Center, Amsterdam, tilldelas ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”. 

Den 17 september fick de ta emot det prestigefulla priset på 125 000 kronor vardera av drottningen vid en festlig ceremoni på Drottningholms Slottsteater.

"Dessa båda forskare har genomfört banbrytande studier på hur hjärnförändringarna vid Alzheimers sjukdom kan upptäckas hos levande människor, dels genom avancerade hjärnavbildande undersökningsmetoder (Rik Ossenkoppele), dels genom nya blodtester (Nick Ashton). Deras forskningsresultat har revolutionerat Alzheimer-diagnostiken och kommer att vara avgörande för utvecklingen av effektiva läkemedel”

säger Professor Henrik Zetterberg, ordförande i Alzheimerfondens vetenskapliga råd.

De är två välförtjänta unga forskare som Alzheimerfondens vetenskapliga råd har valt ut för sina viktiga framsteg inom diagnostik och undersökningsmetoder” säger Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden.

Läs om Nicholas och Rik här