Publicerad: 2023-01-07

Lecanemab mot Alzheimers sjukdom,
NU godkänt i USA

Fredagen den 6 januari 2023 snabbgodkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, klinisk användning av Lecanemab mot tidig Alzheimers sjukdom.

– FDA:s godkännande av Leqembi under det accelererade förfarandet är en viktig milstolpe inte bara för BioArctic och vår partner Eisai, utan för hela forskningsområdet liksom för patienter, anhöriga och vårdgivare i USA som nu kan dra nytta av mer än 20 år av forskning och utveckling som ligger bakom detta framsteg. Vi är imponerade av vår partner Eisais gedigna arbete med Leqembi och är stolta över vårt långa samarbete som lett fram till detta första godkännande, säger Gunilla Osswald, vd på BioArctic.

Det snabba godkännandet i USA visar hur allvarligt man ser på Alzheimers sjukdom där. Godkännandet baseras på övertygande data från en stor klinisk prövning som presenterades i detalj för allmänheten i november 2022. Läkemedlet är en antikropp som går mot de klumpar av proteinet beta-amyloid, som ansamlas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Data visar att läkemedlet tar bort klumparna och bromsar upp sjukdomsutvecklingen på ett kliniskt meningsfullt sätt. Studien pågick i ett och ett halvt år och skillnaden i sjukdomsutveckling mellan placebo- och antikroppsgrupperna blev allt större med tiden, vilket är ett mycket lovande resultat. I slutet av studien hade majoriteten av studiedeltagarna knappt några amyloidklumpar kvar i hjärnan och uppvisade ett tydligt långsammare sjukdomsförlopp. Vi får nu hoppas att det går undan även i EU och Sverige. Extra roligt för Alzheimerfonden är att läkemedlet är en svensk uppfinning framtagen av professor Lars Lannfelt och hans forskarlag i Uppsala. Detta, sammantaget med förbättrad diagnostik med blodtester, hjärnavbildande undersökningar, ryggvätsketester och hjärnfunktionstester, har potential att revolutionera omhändertagandet av patienter med misstänkt Alzheimers sjukdom. 

Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet och ordförande i Alzheimerfondens vetenskapliga råd. 

"Jag får många samtal från personer som nyligen diagnostiserats med Alzheimers sjukdom. De är oroliga och förtvivlade, precis som sina anhöriga. Därför är nyheter som denna viktig för att inge hopp om att den första effektiva bromsmedicinen mot sjukdomen är på gång. I och med godkännandet i USA kan vi konstatera att det finns ett stort fokus på att äntligen få fram en bromsmedicin mot Alzheimers sjukdom och vi följer nu godkännandeprocessen i EU och Sverige med stort intresse. Det är förstås också mycket positiva nyheter för Lars Lannfelt och Bioarctic som står bakom upptäckten och utvecklandet av antikroppen. Helt klart en mycket god första nyhet för forskningsåret 2023!"

Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden.

*Läkemedlet får namnet Leqembi i USA

SvT Rapport 7 januari, 2023

Positiva studieresultat - läs vad experterna säger