Publicerad: 2023-10-26

Ny data om Lecanemab presenterades under Alzheimerkongressen i USA

Läkedelsföretaget BioArctics partner Eisai presenterade nya data kring Leqembi (lecanemab) i ett pressmeddelande den 25 oktober. Den nya datan visar att behandling med den subkutana formuleringen (injektion) av Leqembi (lecanemab) som fortfarande är under utveckling, leder till 14% större reduktion av amyloida plack än den intravenösa (IV), som visar 11% högre exponering och likartad förekomst av biverkningen ARIA (hjärnsvullnad).

Ytterligare analys av data från fas 3-studien Clarity AD i subgruppen med låga nivåer av proteinet tau visade att 76% av patienterna i denna grupp inte visade någon klinisk försämring och 60% visade klinisk förbättring efter 18 månaders behandling.

 

Läs mer här

Faktaruta:

Mellan den 24-27 oktober hålls Alzheimerkongressen CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) i Boston, USA. Lecanemab är godkänt för intravenös behandling av tidig Alzheimers sjukdom i USA och Japan under varumärkesnamnet Leqembi. Eisai har som mål att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande för en subkutan formulering (injektion) av Leqembi till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA senast den 31 mars 2024.