Publicerad: 2023-03-06

Vi välkomnar två nya styrelsemedlemmar

Det är med stor glädje vi presenterar våra två nya styrelseledamöter. Fredrik har mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom läkemedelsindustrin. På senare år konsult med fokus på chefsrekrytering inom life science. Fredrik är även styrelseledamot i Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Johan Christenson är också ny som styrelseledamot och är från början disputerad läkare och forskare vid Karolinska Institutet. Tidigare har han ansvarat för att ta fram nya läkemedel på Astra. Johan är nu verksam som senior partner på HealthCap inom Life Science och genomför investeringar och börsnoterar bolag.

Det känns både bra och viktigt att ha fått förtroendet att på detta vis bidra till fondens verksamhet. Forskningen kring Alzheimers sjukdom behöver all hjälp den kan få.

Fredrik Persson
Fredrik Persson

Fredrik Persson

Jag ser fram emot att få vara delaktig i Alzheimerfondens fortsatta viktiga arbete kring Alzheimers sjukdom. Den medicinska och biologiska kunskapen ökar för närvarande snabbt och därför är det väsentligt att säkerställa att forskningen får ökade resurser för att förbättra diagnos, prevention och behandling. Jag ser att fonden är en viktig aktör i detta arbete.

Johan Christenson
Johan Christenson

Johan Christenson