Publicerad: 2023-03-21

Högre risk för demens hos fotbollsspelare på elitnivå

En ny studie från Karolinska Institutet visar att män som spelade fotboll i allsvenskan hade en högre risk att drabbas av demens jämfört med män i samma ålder. Studien publicerades i tidskriften The Lancet Public Health och över 6000 fotbollsspelare deltog.

Att boxning och andra kontaktsporter har väckt oro för att medföra potentiella hjärnskador är ingenting nytt. Men även fotboll på elitnivå kan nu vara en riskfaktor. En skotsk studie från 2019 visar att tidigare professionella fotbollsspelare hade tre till fem gånger förhöjd risk för neurodegenerativa sjukdomar, som demens, ALS och Parkinson sjukdom. År 2021 begränsade det engelska fotbollsförbundet antal nickar som fotbollsspelare bör genomföra på träningar. 

6000 fotbollsspelare från allsvenskan deltog i studien

En svensk studie har nu genomförts på 6000 fotbollsspelare som var aktiva i allsvenskan mellan 1924 och 2019. Deras resultat jämfördes sedan med en kontrollgrupp på över 56 000 män med samma ålder och bostadsort.

Studien visar att fotbollsspelarna hade 62 procent högre risk för demens än kontrollgruppen och den orsakande faktorn är för att spelarna nickar fotbollen. Risken för Parkinsons sjukdom var däremot 32 procent lägre hos fotbollsspelarna och ALS var för ovanligt för att ge analysresultat. Studien visade också att fotbollsspelarna i snitt levde något längre än andra män. Den svenska studien skiljer sig därmed från den skotska studien och mer data behöver samlas in för att förklara varför.

I studien upptäckte forskarna att det kan finnas faktorer som både skulle kunna minska och öka risken för neurodegenerativ sjukdom hos fotbollsspelare. Exempelvis finns ett samband mellan fysisk aktivitet och en lägre risk för både demens och Parkinsons sjukdom.

Nickar är reglerat inom ungdomsfotbollen. Enligt utbildningsplanen i Svenska Fotbollsförbundet introduceras nickar när spelarna är 13 år gamla.

Läs hela studien här: “Neurodegenerative disease among male elite football (soccer) players in Sweden: a cohort study.” Peter Ueda, Björn Pasternak, Carl-Emil Lim, Martin Neovius, Manzur Kader, Magnus Forssblad, Jonas F Ludvigsson, Henrik Svanström, The Lancet Public Health, online 16 mars, 2023, doi: 10.1016/S2468-2667(23)00027-0