Swedbank Humanfond – för dig som vill spara med både hjärna och hjärta

Ditt sparande gör skillnad!

Swedbanks Humanfond är en ideell fond där två procent av fondförmögenheten årligen utdelas till ideella organisationer. Du kan välja en eller flera ideella organisationer. Du får dina pengar att växa samtidigt som de stödjer välgörande ändamål som till exempel forskning mot Alzheimers sjukdom. 

Spara långsiktigt och hållbart samtidigt som du hjälper alzheimerforskningen framåt. Genom att investera i Swedbank Humanfond kan du spara pengar, samtidigt som du stöttar Alzheimerfonden  och kampen med att hitta botemedel för Alzheimers sjukdom.

När du börjat spara i fonden så får du ett brev som uppmanar dig att välja vilken organisation du vil stödja till välgörande ändamål. 

  • Du betalar ingen fondavgift

  • 2 procent av ditt sparande går till välgörande ändamål

  • Du väljer att stödja alzheimerforskningen

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ingen avkastning kommer att utgå ur fonden för förvaltning. Inga andra avgifter som kan påverka fondandelsvärdet kommer heller att tas ut ur fonden.

Läs mer om Swedbank Humanfond

Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Värdet på fonden kan minska och öka kraftigt i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. Faktablad, informationsbroschyr och information om
dina rättigheter finns på swedbankrobur.se