Planera din framtid - Framtidsfullmakt och testamente

Ge en testamentsgåva

När du testamenterar en gåva till Alzheimerfonden ger du en gåva som får stor betydelse efter din bortgång. Via ett testamente lever din omtanke vidare på ett sätt som kan hjälpa framtida generationer. Du kan testamentera hela eller delar av dina tillgångar till Alzheimerfonden. Det kan omfatta kontanter, aktier, fondandelar, fastigheter eller värdeföremål.

 

Ärver inte mina familjemedlemmar allt?

Dina bröstarvingar har alltid rätt sin laglott (7 kap. 3 § 2 st. ärvdabalken). Laglotten utgör dock endast hälften av arvet, du väljer själv hur den andra halvan ska fördelas. Varför inte ge en andel av detta till Alzheimerfonden?

Vad händer om jag inte skriver ett testamente?

Om inga arvingar finns så tillfaller hela din kvarlåtenskap Allmänna Arvsfonden, där det i dag redan finns omkring fyra miljarder kronor. Då är det bättre att tillgångarna ges till forskning mot alzheimer och andra demenssjukdomar.

Hur gör jag om jag vill testamentera något till Alzheimerfonden?

När du testamenterar en gåva till Alzheimerfonden ger du en gåva som får stor betydelse efter din bortgång. Du kan testamentera hela eller delar av dina tillgångar till Alzheimerfonden. Det kan omfatta kontanter, aktier, fondandelar, fastigheter eller värdeföremål. Glöm inte att ange vårt organisationsnummer som är 845001-8844.

Hur gör jag om jag vill skriva ett testamente?

Som givare till Alzheimerfonden får du rabatt på Familjens Jurists onlinedokument. Använd koden alzheimerfondendigital. Du blir även erbjuden ett juridiskt trygghetspaket till ett förmånligt fast pris för upprättande av testamente och framtidsfullmakt. 

Vi bestämde oss när min make Anders drabbades av alzheimer - att testamentera våra aktier och vår gård till Alzheimerfonden. Det känns bra att redan nu veta att vi kan bidra till forskningen för framtida generationer också.

Anna Maria

För testamentesgåvor är du varmt välkommen att  kontakta Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson 070-481 70 43 eller mejla liselotte.jansson@alzheimerfonden.se