Publicerad: 2023-03-13

Gemensam satsning med Demensförbundet för familjer som drabbats av demenssjukdom

Alzheimerfonden har tidigare arbetat med lägerverksamheter för unga anhöriga med fokus på deras hälsa och välbefinnande. Dessa läger har varit mycket uppskattade av deltagarna och under åren har många önskemål inkommit om att anordna liknande läger där hela familjen kan vara med. Demensförbundet arbetar mot en stor och växande målgrupp av yngre personer som drabbats av en kognitiv sjukdom/demensdiagnos ”mitt i livet”. För dessa blir familjelivet utmanande på många sätt och behovet är stort att hitta en meningsfull och aktiv tillvaro för såväl den som fått diagnosen som dennes familj.

"Vi är mycket glada att kunna välkomna alla anmälda familjer i sommar till Åsa i Kungsbacka"/Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Liselotte Jansson

”Vi på Alzheimerfonden har tillsammans med Demensförbundet beslutat att gemensamt utveckla mötespunkter för ”Familjer mitt i livet” som ett helt nytt koncept. Med våra samlade erfarenheter och gemensamma nätverk hoppas vi kunna stödja hela familjen på ett än mer djupare och mer långsiktigt sätt."

Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.
Liselotte Björk

”Denna första sammankomst är tänkt att fungera som ett pilotprojekt. Här samlar vi erfarenheter och idéer för kommande träffar och vad dessa bör innehålla för att ge ett stort värde till hela familjen. När vi talar om familj kan det även handla om ett syskon eller en god vän."

Liselotte Björk, förbundsordförande på Demensförbundet.

 

Lägerverksamheten kommer att pågå mellan fredag 28 juli – måndag 31 juli i ÅSA i Kungsbacka och Alzheimerfonden och Demensförbundet står för alla kostnader. Bokningen är nu stängd och lägret är fullbokat.