Hit går din gåva

Alzheimerfondens främsta uppgift är att med ekonomiskt stöd till forskningen bidra till arbetet med att stoppa Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Därför samlar vi in och delar ut pengar till de mest lovande forskningsprojekten. Vi ger också stöd till utvalda vårdutvecklingsprojekt och till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen medan forskning efter botemedel pågår.

Stöd till den främsta forskningen

Alzecure Pontus Forsell, Johan Sandell, Martin Jönsson

Tack vare alla givare 2021 har vi kunnat dela ut cirka 26 miljoner kronor till forskare vid landets ledande universitet. Forskningsansökningarna granskas och utvärderas av Alzheimerfondens vetenskapliga råd som leds av Henrik Zetterberg, professor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Hela listan på beviljade anslag

Stöd till vårdutveckling

diplom 700.jpg

Vi ger också bidrag till vårdanställda för vidareutbildning inom demensområdet, något vi tycker är mycket angeläget. Flera yrkeskategorier behöver mer kunskap om demenssjukdomar. Därför gör vi det möjligt för vårdanställda att få certifieringar som Silviasyster, Silvialäkare, Silviasjuksköterska och Silviafysio- och arbetsterapeut och biståndshandläggare med kunskap i god
demensvård. Vi finansierar halva utbildningskostnaden.

Läs mer om att söka anslag 

Anhörigstöd

Genom Alzheimerfonden kan anhöriga ta del av information, samtal och aktiviteter som underlättar de ekonomiska och personliga påfrestningarna. Vi finansierar en lägerverksamhet för unga anhöriga som drivs på fyra platser i landet varje sommar. Då har de möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med jämnåriga i liknande situation. Dessutom har vi en chat på hemsidan där alla kan chatta med en Silviasyster, Silvialäkare och anhörigkonsulent.

Är du ung anhörig till en förälder med Kognitiv sjukdom? Läs mer om vårt projekt Fight Dementia. Här får du information, råd och stöd!

Fight Dementia