Alzheimerfonden

Vi stöttar forskning kring demenssjukdomar

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Vårt vetenskapliga råd granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten. De flesta av dessa rör Alzheimers sjukdom, den vanligaste demenssjukdomen, men vi stöder även forskning kring exempelvis Vaskulär demens, Frontallobsdemens och Lewykroppsdemens.

Demens är idag klassad som en folksjukdom av världshälsoorganisationen WHO. Bara i Sverige kämpar runt 160 000 drabbade och alla anhöriga varje dag i kampen mot dessa nedbrytande hjärnsjukdomar. Genom att stödja Alzheimerfonden kan vi snabbare ge forskarna möjlighet att få fram bromsmediciner och botande läkemedel. 

Alzheimerfondens vision är att genom ekonomiskt stöd till forskningen kunna förebygga och bekämpa demenssjukdomar. Därför samlar vi in och delar ut pengar till forskningen.

Så används pengarna

Här kan du läsa om Alzheimerfondens aktiviteter, resultat och framsteg i arbetet att förebygga och bekämpa demenssjukdomar.

Läs Alzheimerfondens årsredovisning

Postkodlotterietär en av våra stora bidragsgivare. Det betyder mycket att få ta del av det basstöd som årligen delas ut via Postkodlotteriets överskott till insamlingsorganisationer som Alzheimerfonden. Tack vare dem, har vi möjlighet att bidra till forskningen och stöd i frågor som rör Alzheimers- och andra demenssjukdomar.