liselotte jansson alzheimerfonden

Alzheimerfonden

Vi stöttar forskning kring demenssjukdomar

Alzheimerfonden kan lägga ännu ett framgångsrikt år bakom sig med drygt 27 mkr utdelade till svensk forskning och utvalda vårdutvecklingsprojekt. Vi fortsätter vårt idoga arbete med att sätta demenssjukdomar på kartan och nå ut med information till hela landet för att uppmärksamma dessa stigmatiserade folksjukdomar.
Vi hoppas att det arbetet ska ge resultat att bryta den stigmatisering som omgärdar demenssjukdomar. Utmaningarna är stora för samhället de kommande åren och därför är ditt stöd till forskningen helt avgörande.
Tillsammans kan vi göra skillnad!

Demenssjukdomar är de enda av våra folksjukdomar som fortfarande är helt obotliga och till hundra procent dödliga. Alzheimerfonden samlar in och delar ut medel till forskning kring dessa sjukdomar. Om vi inte lyckas få fram ett botemedel eller bromsmediciner kommer antalet drabbade att ha fördubblats till år 2050. Globalt sett räknar man med en tredubbling inom samma period. Därför är det extra bråttom att lösa demensgåtan.

 

Nytt fall var 3:e sekund

WHO klassar demenssjukdomar som ett av världens största hälsoproblem. 47 miljoner människor är drabbade och ett nytt fall upptäcks var 3:e sekund. Detta beror bland annat på att livslängden har ökat och det är i första hand äldre som drabbas. Idag får hälften av alla 90-åringar en demenssjukdom men även 10 000 personer i Sverige under 65 år är drabbade.

Enorma konsekvenser

Demenssjukdomarna kostar vårt samhälle just nu 63 miljarder kronor per år. För att klara kostnaderna i framtiden krävs ökade satsningar på forskning samt krafttag från politiskt håll. Undertiden insjuknar drygt 70 personer i vårt land varje dag i någon demenssjukdom. Ungefär lika många dör. 

Vi finansierar alzheimerforskningen

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Vårt vetenskapliga råd granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten. De flesta av dessa rör Alzheimers sjukdom, den vanligaste demenssjukdomen, men vi stöder även forskning kring exempelvis vaskulär demens, frontallobsdemens och Lewykroppsdemens.

Forskarna behöver mer resurser.

Mer resurser behövs

Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att nå ända fram. Därför hoppas vi att fler framöver väljer att stötta vårt viktiga arbete.

Vårt forskningsstöd

Alzheimerfondens fokus ligger på innovativ forskning - vi har bland annat grundat forskningsstiftelsen AlzeCure - och den akademiska grundforskningen som vi fortsätter att stötta genom bidrag till utvalda forskare på olika universitet i Sverige. Dessutom ger vi stöd till vårdanställda som vill förkovra sig inom demensområdet genom Silviacertifiering.


Liselotte Jansson
Generalsekreterare

Läs här om några av de framstående forskare vi stöttar.
 

världskarta Alzheimerfonden.jpg

Vi måste hjälpa både dagens och morgondagens gamla

Ge ditt stöd

Också yngre kan drabbas av demenssjukdom

Det är främst äldre personer som får Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar, men även yngre kan drabbas när de är mitt i livet. I takt med att läkarna blivit bättre på att upptäcka demenssjukdomar tidigare ställs idag allt oftare diagnos på patienter ända ned i yngre medelåldern. Att allt fler yngre får demensdiagnos ställer krav på kunskap och förståelse på arbetsplatser och bland arbetsgivare.

Barnen till yngre med demens

Det finns ingen exakt statistik men man uppskattar att det kan finnas uppåt 7 000 barn och ungdomar som växer upp med en demenssjuk förälder, något som förstås är oerhört traumatiskt.

Lägerverksamhet

Alzheimerfonden stöttar också en årlig lägerverksamhet i Dalarna som riktar sig till just unga anhöriga med demenssjuka föräldrar. Från och med sommaren 2016 utökade vi verksamheten till att omfatta fyra lägertillfällen. I år, 2017, hölls två läger i Avesta, ett i Luleå och ett i Skåne. Totalt samverkar nu sju kommuner om lägren.

Engagerade unga anhöriga

Många av de unga anhöriga i vårt nätverk är mycket engagerade i att sprida kunskap genom att hålla föreläsningar, dra igång evenemang, insamlingar och driva nätverk. Läs deras berättelser här nedan. Vi fyller kontinuerligt på med fler.

Svenska Demensdagarna2016-3.jpg

Foto: Yanan Li/Svenska Demensdagarna, Svenska Nätverket för Demenskunskap


Exempel på nätverk för unga anhöriga

Facebook: Ung anhörig i demensens skugga (30+)
Ung anhörig i demensens skugga (18-30 år)
Tillsammans med Svenskt Demenscentrum driver vi sajten Ung anhörig.se
 

Några av Alzheimerfondens unga ambassadörer

Unga anhöriga bred gruppbild-1.jpg

Foto: Paulina Westerlind

Unga anhöriga bred gruppbild-4.jpg

Läger för unga anhöriga

I somras hölls fyra läger, i Avesta, Ystad och Luleå.

Läs mer

Efterlysning!

Vi söker fler som vill engagera sig.

Läs mer

Läger 2018

Nya läger nästa sommar.

Läs mer

Läs de unga anhörigas berättelser

Se fler unga anhöriga

Unga anhöriga berättar

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin