Årsredovisning och fakta

Forskningsåret 2022 innebär ett rejält tillskott till Alzheimerforskningen. Alzheimerfonden kan inför året dela ut drygt 30 miljoner till forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt till utvalda vårdutvecklingsprojekt.

Tack vare generösa bidrag från givare – privatpersoner och företag – gör Alzheimerfonden sitt bästa resultat någonsin. Det gör Alzheimerfonden till en av de absolut viktigaste finansiärerna till Alzheimerforskningen.

Vi fortsätter vårt idoga arbete med att sätta demenssjukdomar på kartan och nå ut med information till hela landet för att uppmärksamma dessa stigmatiserade folksjukdomar. Vi hoppas att det arbetet ska ge resultat att bryta den stigmatisering som omgärdar demenssjukdomar. Utmaningarna är stora för samhället de kommande åren och därför är ditt stöd till forskningen helt avgörande. Tillsammans kan vi göra skillnad!