Vår organisation

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden bildades 1988 och stödjer svensk forskning inom demensområdet. Syftet är att bidra till att kunskaper och forskningsresultat kan utnyttjas i vården och komma drabbade människor till nytta. Enskilda bidragsgivare, företag och organisationer har genom Alzheimerfonden möjlighet att stödja medicinsk forskning, undervisning och information om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt utveckling av vård och metoder för behandling. Sedan 2007 är Alzheimerfonden utvald som förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet.

Alzheimerfondens vision

Alzheimerfondens vision är ett samhälle där vi kan bota och förebygga demenssjukdomarna. Vi ska vara innovativa och ligga i framkant i vårt arbete med att stoppa Alzheimers sjukdom.

Alzheimerfondens ändamål

Alzheimerfonden har till ändamål att ta emot gåvor, testamenten, donationer (även aktier, obligationer, fastigheter, etc) till förmån för vetenskaplig forskning, vård och behandling.

Kansli

Sophia Du Rietz

Kanslichef och Marknadsansvarig
072 451 90 80
sophia@alzheimerfonden.se

Liselotte Rosenberg

Projektledare
070-647 50 53
lotta@alzheimerfonden.se

Tove Wiik

Projektledare
0722-40 31 12
tove@alzheimerfonden.se

Stina Arosenius

Projektledare
070-616 55 11
stina@alzheimerfonden.se

John Bjuvman

Givarservice
020-30 11 30
info@alzheimerfonden.se

Emilia Halldén

Givarservice
020-301130
info@alzheimerfonden.se

Styrelsen

Liselotte Jansson

Styrelseordförande och Generalsekreterare

Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom bank, finans och IT. Styrelseordförande för Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet (medicinsk forskning) och styrelseledamot för forskningsstiftelsen AlzeCure (drug discovery inom neurodegenerativa sjukdomar). Styrelseledamot i Fingers Brain Health Institute.

Johan Christenson

Styrelseledamot

Disputerad läkare och forskare vid Karolinska Institutet. Har ansvarat för att ta fram nya läkemedel på Astra. Johan är nu verksam som senior partner på HealthCap inom Life Science och genomför investeringar och börsnoterar bolag.

Ingmarie Severien

Styrelseledamot

Stiftelsejurist, med ledande befattningar, sedan över 25 år. Stor och bred erfarenhet inom såväl civil- som skatterätt samt redovisning för ideell sektor. Ledamot i intresseföreningen; Stiftelser i Samverkan.

Monica Rosenquist

Styrelseledamot

Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom bank och finans. Styrelseuppdrag i bolag och stiftelser. Ekonomiansvarig på Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Fredrik Persson

Styrelseledamot

Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom läkemedelsindustrin. På senare år konsult inom Life science med fokus på chefsrekrytering. Fredrik är även styrelseledamot i Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.

Revisorer

Pernilla Zetterström Varverud

Alzheimerfondens revisor

Auktoriserad revisor på Grant Thornton, Stockholm