Maria Ankarcrona, ledamot

Professor, Karolinska Institutet

Många års forskning pekar på att proteinfragmentet beta-amyloid har en nyckelroll i sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom. Beta-amyloid är giftig för nervceller och förstör i första hand synapserna (kontaktpunkterna mellan nervcellerna), något som korrelerar väl med sviktande kognition och minnesförlust. Maria Ankarconas studier studier visar att mitokondrierna har en viktig roll för den giftiga effekten av beta-amyloid. Mitokondrierna är cellens kraftverk och producerar den energi som är nödvändig för till exempel synapsfunktion. En låg energiproduktion i hjärnan flera år innan AD bryter ut, tyder på att mitokondrierna är påverkade tidigt i sjukdomsförloppet.

För att mitokondrierna ska fungera korrekt måste de vara i kontakt med en annan del av cellen, det endoplasmatiska retikelet (ER). Kontaktpunkterna är viktiga för metabolismen av många olika ämnen och de är störda hos alzheimerpatienter. Marias forskargrupp studerar sambandet mellan förändrad ER-mitokondriekontakt och synapsfunktion, samt utvärderar effekten av en flavonoid, som har identifierats i en screen för molekyler som positivt påverkar just mitokondriefunktion.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin